The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

Rådgivning og problemløsning

e-advice tilbyder rådgivning og problemløsning for enkelt-personer og grupper vedrørende spørgsmål inden for pædagogik, ledelse, administration, økonomi og andre spørgsmål omkring drift af skoler, socialpædagogiske opholdssteder og botilbud – ifølge aftale og efter behov.
Dette tilbydes til småskoler, socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og skoler for børn, unge og voksne og til højskoler. Indbefatter ligeledes rådgivning af bestyrelsesmedlemmer.


Eksempler på ydelser:

  1. e-advice yder rådgivning og udvikling omkring pædagogiske spørgsmål indenfor det specialpædagogiske område. e-advice har mange erfaringer og en meget væsentlig know how inden for dette område.
  2. e-advice tilbyder supervision af ansatte på opholdssteder, botilbud og skoler.
  3. e-advice tilbyder rådgivning om regnskabstekniske spørgsmål: budgetspørgsmål, spørgsmål om regnskabsstatus og andre regnskabsmæssige forhold.
  4. e-advice tilbyder juridisk rådgivning om driftsmæssige spørgsmål for skoler og opholdssteder.
  5. e-advice arrangerer gerne arbejdsmøder og erfaringsudveksling for særskilte grupper som køkkenansvarlige, IT ansvarlige eller pedeller. Visionen er desuden at skabe mulighed for at netværket indbefatter at mødes virtuelt.
  6. e-advice tilbyder IT service med server, IT sikkerhed, IT kreationer, websites med mere.
  7. e-advice udarbejder eksempler på undervisningsprogrammer til inspiration og/eller kopiering.
  8. e-advice bidrager til udvikling af, og forberedelse af større fælles kulturelle undervisningsprojekter såsom koncerter, teaterstævner, sportsstævner og kunstkonkurrencer.
  9. e-advice’s lokaler på Odinsvej 17-19 i Grindsted står efter aftale til rådighed for forstandere, ledere og lærere til at arbejde, til egne kurser/ konferencer og udviklingsmøder.

Online bookmaker Romenia bet365